• TRH (0-84) 696 32 03
     

Rolnictwo hrubieszowskie - Gospodarka

L iczący ponad 18 tys. mieszkańców Hrubieszów jest jednym z ważniejszych ośrodków terenów nadgranicznych województwa lubelskiego. Stolica powiatu składającego się z 8 gmin spełnia funkcje lokalne i regionalne, w tym administracyjno-usługowe, gospodarcze, kulturalno-edukacyjne i ośrodka współpracy transgranicznej. Właśnie ta ostatnia funkcja ma potencjalne szanse wpływać na sytuację gospodarczą Hrubieszowa.


W czasach PRL miasto było zapleczem rolniczego regionu, dysponującego najlepszym w Polsce kompleksem gleb pszenno-buraczanych (słynne hrubieszowskie czarnoziemy). Funkcjonowały tu zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym - jedyna w kraju - fabryka lnu "Hakon".Z miana ustroju polityczno-gospodarczego postawiła w niekorzystnej sytuacji rolnictwo, a w szczególności oparte o PGR-y rolnictwo hrubieszowskie. Odbiło się to na kondycji zakładów funkcjonujących w mieście, które po kolei ogłaszały upadłość. Mimo że w tym samym czasie powstawały niczym grzyby po deszczu firmy prywatne (w mieście zarejestrowanych jest blisko 1800 podmiotów gospodarczych) nie zdołały one wypełnić luki gospodarczej, zwłaszcza w kontekście bezrobocia i obsługi rolnictwa.


W wyniku kryzysu gospodarczego ZSRR, Hrubieszów, będący po otwarciu przejścia granicznego w pobliskim Zosinie, "małą bramą Europy na Wschód", przestał praktycznie korzystać z profitu nadgranicznego położenia. W tej sytuacji jednyną, pojawiającą się nadzieją, stało się wejście Polski do Unii Europejskiej i przeniesienie zewnętrznej granicy Unii nad Bug. Obsługa ruchu granicznego z państw b. WNP do Unii Europejskiej przyniesie za sobą szansy na nowe miejsca pracy oraz szanse na wykorzystanie potencjału Hrubieszowa - przejść granicznych, węzła kolejowego, Linii Hutniczej Szerokotorowej, wolnych terenów inwestycyjnych - i dobrego klimatu - dla zewnętrznych inwestorów w samorządzie miejskim. Duże nadzieje można łączyć z przedłużeniem LHS do Bogumina w Czechach i uruchomienia na niej przewozów kontenerowych.HRUBIESZÓW MA WSZELKIE SZANSE, BY STAĆ SIĘ JUŻ W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI CENTRUM USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNYM O ZNACZENIU REGIOALNYM POLSKICH KONTAKTÓW Z RYNKIEM UKRAINY.
Struktura powierzchni

Wg danych z roku 2008, Hrubieszów ma obszar 33,03 km2, w tym:

użytki rolne: 71,0 %,
użytki leśne : 2,5 %.

Miasto stanowi 2,6 % powierzchni powiatu.


Rolnictwo - Rolnictwo Hrubieszowskie

Jagra. Sp.j. Skup płodów rolnych

22-500 Hrubieszów, Kolejowa 6
Tel/fax: (84) 696-54-45

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro powiatowe

22-500 Hrubieszów, Nowa 14
Tel.: (84) 697-00-05
bpo49@gov.pl

Export-Import. Gospodarstwo rolne. Lipski J.

22-500 Hrubieszów, Grabowiecka 70
Tel.: (84) 697-21-82

Jączek A. Skup i Sprzedaż Płodów Rolnych

22-500 Hrubieszów, Antonówka 2
Tel.: (84) 696-21-25

Rolzbyt. ZH

22-500 Hrubieszów, Bartłomieja 20
Tel.: (84) 696-50-78