START KONTAKT
Policja   Niebieska linia
Powszechna samoobrona   Punkt Interwencji Kryzysowej
Rodzaje alarmów, Sygnały alarmowe   Straż Miejska w Hrubieszowie
Straż Pożarna   Komunikaty
Starostwo   Hrubieszowski Dom Kultury
Bibliotekarze szkolni   Brat Albert
Emeryt i Rencista   Harcerstwo
Hrubieszowski Klub Amazonek   Koło Łowieckie nr 14 ROGACZ
Lokalna Grupa Działania Hrubieszów   Lumen
PCK   Polski Związek Niewidomych
T R H   Wędkarze
Prokurtor   Gmina
Sąd Rejonowy   Stare mapy
PKO s.a.   Urząd Miasta
Pogotowie Ratunkowe   Przychodnia rejonowa
PZU s.a.   Dom Opieki Społecznej