• TRH (0-84) 696 32 03
     

Stanicław Staszic - Tablica pamiątkowa Zespół Szkół nr 2Tablica pamiątkowa ku czci swojemu patronowi
Stanisławowi Staszicowi Zespół Szkół nr 2
im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
[Co w Google o ks. bp. S. Staszicu]