• TRH (0-84) 696 32 03
     

Ludzie związani z Hrubieszowem - Stanisław Ciesielczuk

S tanisław Ciesielczuk urodził się 3 VI 1906 r. na rolniczym osiedlu - Hrubieszowa - Sławęcinie. Szkołę średnią ukończył w 1923 r. (w Hrubieszowie). W tymże roku debiutuje w - redagowanym przez siebie - periodyku literackim "Pąkowie" (wychodzącym w Hrubieszowie aż do roku 1929 r.), i zapisuje się na polonistykę Uniwersytetu Warszawskiego.

[Więcej na Osobliwych ludziach Hrubieszczowizny].Tomy poezji:

  • "Chaty w obłokach" (1927 r.),
  • "Wieś pod księżycem" (1928 r.) - oba jeszcze w Hrubieszowie,
  • "Pies kosmosu" (1929 r.),
  • "Głazy i struny" (1931 r.),
  • "Pentaptyk lapidarny" (1935 r.) i
  • "Teatr natury" (1937 r.).

W 1937 roku ogłosił w "Nowej Kwadrydze" esej "Społeczne oblicze Hamsuna". W latach następnych pisze powieść pt. "Żniwiarze". [Album] [Google] [Wikicytaty]