• TRH (0-84) 696 32 03
     

Ludzie związani z Hrubieszowem - Kazimiera Wiśniewska

K azimiera Wiśniewska urodził się 30 VII 1921 r. w Hrubieszowie, w rodzinie chłopskiej.
Przez całe życie mieszkała w tym samym środowisku. Debiutowała utworem dla dzieci w "Świerszczyku" (1961 r.).

Jej indywidualne tomiki to:

"Wrosłam w te łany" (1978 r.),
"Moje srebrne nuty" (1990 r.),
"Kłosy z mojego pola" (1994 r.).Drukowała w antologiach:

"Antologia współczesnej poezji ludowej" (1967 r., 1972 r.),
"Antologia poezji ludowej" (1985 r.),
"Całe bogactwo domu" (1986 r.),
"Nad ołtarzem pól" (1986 r.),
"Nasz chleb powszedni" (1983 r.),
"Ojczyzna" (1987 r.),
"Okruchy chleba" (1992 r.),
"Pogłosy ziemi" (1971 r., 1972 r.),
"Śródpolne pacierze" (1989 r.),
"Wiersze proste jak życie" (1966 r.),
"Wieś tworząca" (t. 3, 5, 6, 7, 8),
"Wołanie z ziemi" (1991 r.),
"Współczesne podania ludowe" (1982 r.),
"Złote ziarna" (1985 r.),
"Ziarna wiecznej nadziei" (1994 r.).
Kazimiera Wiśniewska urodził się 30 VII 1921 r. w Hrubieszowie Kazimiera Wiśniewska urodził się 30 VII 1921 r. w Hrubieszowie [Wyszukaj w Google] Publikowała w czasopismach:
 • "Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia
  Twórców Ludowych",
 • "Chłopska droga",
 • "Kamena",
 • "Kurier Lubelski",
 • "Rolnik",
 • "Sztandar Ludu",
 • "Twórczość Ludowa",
 • "Tygodnik Zamojski",
 • Zielony Sztandar",
 • "Zorza".