• TRH (0-84) 696 32 03
     

Ludzie związani z ziemią Hrubieszowską - Bolesław Leśmian

B olesław Leśmian (właściwie. Lesman), ur. prawdopodobnie 22 I 1877 r. w Warszawie, zm. 5 XI 1937 r. tamże, prozaik, eseista, tłumacz. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził na Ukrainie.
      W Kijowie ukończył studia prawnicze. Przebywał we Francji. W czasie wojny mieszkał w Łodzi, gdzie był kierownikiem literackim Teatru Polskiego.


Od 1918 r. pracował, jako notariusz w Hrubieszowie i Zamościu. W 1933 r. wybrany został na członka PAL, od 1935 r. mieszkał w Warszawie.NAPISAŁ:

  • Zbiorów wierszy:
    "Sad rozstajny" (1912 r.), "Łąka" (1920 r.), "Napój cienisty" (1936 r.), "Dziejba lena" (1938 r.);
  • Proza:
    "Klechdy sezamowe" (1913 r.), "Przygody Sindbada Żeglarza" (1913 r.), "Klechdy polskie" (1956 r.);
  • Krytyka:
    "Szkice literackie" (1959 r.);
  • Przekłady:E. A. Poe "Opowieści nadzwyczajne" (t. 1-2, 1913 r.).Początkowo mało znany i niedoceniany, uznawany dziś powszechnie za jednego z największych poetów naszego wieku.
Bolesław Leśmian 22 I 1877 r. w Warszawie, zm. 5 XI 1937 r. tamże

Bolesław Leśmian 22 I 1877 r.
w Warszawie, zm. 5 XI 1937 r.
tamże, [Wikipedia