• TRH (0-84) 696 32 03
     

Hrubieszów - Historyczne Przywileje - TRH

Przywileje Miasta w datach

 

 

1400 r.                      29 listopada we Lwowie, Bartłomiej wójt z Chełma za 100 grzywien groszy praskich z prawem dziedziczenia, wyznacza 2 łany pola i młyn pozwolił zbudować. Ów wójt Bartłomiej miał wymierzać łany dla mieszkańców zwolnionych na 10 lat z czynszów.

 

1400 r.                      Nadał król Władysław Jagiełło Hrubieszowowi prawo magdeburskie uwalniając od wszelkich jurysdykcji starostów, kasztelanów i wojewodów poddając mieszkańców swemu lub wójtowskiemu sądowi z prawem karania na miejscu.

 

1400 r.                      Prawo pisarza królewskiego Wacława Łaskiego do ustanowienia proboszcza. Kościół otrzymuje przywileje.

 

1450 r.                      Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywileje i nakazuje, aby kupcy przejeżdżający z towarami przez Hrubieszów opłacali cło na rzecz królowej Zofii.

 

1456 r.                      Kazimierz Jagiellończyk w Grodnie daje pozwolenie Żydowi z Hrubieszowa na kupowanie i sprzedaż wina i różnych towarów.

 

1473 r.                      Po spaleniu się Chełma przenosi się katedra biskupia do Hrubieszowa urodzajnego i położonego w środku diecezji i była do 1490 r. kiedy to przeniesiono do Krasnegostawu.

 

1501 r.                      Uwolnienie miasta od wszelkich podatków i ciężarów na lat 10.

1502 r.                      Król Aleksander potwierdza stare przywileje i ustanawia nowe: dwa jarmarki i targ raz w tygodniu we czwartek.

 

1518 r.                      Przywilej Zygmunta I pozwala na sadzawkę i korzystanie z niej na rzecz miasta.

1523 r.                      Przywilej Zygmunta I znosi obowiązek podwód.

1526 r.                      Nadanie miastu prawa na karczmę i użytek dla miasta ze sprzedaży trunków.

1527 r.                      Potwierdzenie przywileju na pobieranie cła i mostowego na korzyść miasta.

1532 r.                      Dekret Zygmunta I zobowiązujący kupców do przejazdu przez Hrubieszów i płacenie cła.

1532 r.                      Zygmunt I nadaje Hrubieszowowi przywilej na pobieranie targowego i zobowiązuje każdego mieszkańca do wywożenia, co roku po 4 dęby na reperację zamku.

 

1544 r.                      Zygmunt August zamienia place z dominikanami otrzymując bliżej zamku, a dając dominikanom 2 place bliżej rynku.

 

1550 r.                      Zygmunt August w Piotrkowie pozwala miastu Hrubieszowowi zająć wszelkie place i daje prawo wyrębu w lasach starostwa lubomelskiego.

 

1550 r.                      Nadanie herbu: głowa jelenia i dwa krzyże między rogami a wokoło napis "Sigillum Civitatis Rubieszów".

 

1551 r.                      Pozwolenie na wyrąb lasu w lasach starostwa hrubieszowskiego.

1576 r.                      Stefan Batory oddaje w starostwo hrubieszowskie Andrzejowi Tęczyńskiemu i przywilej na wykupienie przez niego wójtostwa.

 

1578 r.                      Przywilej Żydom na wybudowanie szkoły, domów dla kantora i rabina z uwolnieniem od ciężarów pozwalających na handel, rzeźnie, browary.

 

1588 r.                      Zygmunt III Waza nadaje w Brześciu Litewskim dożywotnie starostwo i wójtowstwo hrubieszowskie Stanisławowi Żółkiewskiemu.

 

1605 r.                      Zygmunt III na sejmie w Warszawie zatwierdza ustawę cechu kuśnierskiego.

1615 r.                      Ustawa cechu krawieckiego.

1616 r.                      Ustawa cechu szewskiego.

1617 r.                      Ustawa cechów: kowalskiego, slusarskiego, bednarskiego, siodlarskiego, kotlarskiego, mieczników, złotników i gonciarzy.

 

1619 r.                      Ustanowiony cech tkacki przez Jana Żółkiewskiego, starostę.

1627 r.                      Zygmunt III oddaje starostwo hrubieszowskie synowi Władysławowi, późniejszemu królowi.

1630 r.                      Zygmunt III zatwierdza fundację cerkwi grekokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP wymurowanej i wyposażonej z fundacji mieszczanina hrubieszowskiego, Sofroniego Koculi.

 

1633 r.                      Potwierdzenie darowizny pola na rzecz plebana grekokatolickiego i pierwotnej erekcji cerkwi.

1633 r.                      Władysław IV, król, daje przywilej mostowego od każdego konia i wózka po 1 grosz, z którego mieszkańcy mają utrzymywać groble i mosty.

 

1633 r.                      Władysław IV oddaje starostwo Rafałowi Leszczyńskiemu, wojewodzie bełskiemu.

1639 r.                      Władysław IV nadaje wójtostwo hrubieszowskie dozywotnio Annie Żyżyńskiej.

1652 r.                      Jan Kazimierz w Warszawie daje przywilej unitom: trzy razy w roku mogą warzyć miód bez obaw opłaty. W tym czasie starostą był Łukasz Opaliński z Bnina, marszałek nadworny.

 

1676 r.                      Przyłączenie probostwa hrubieszowskiego do katedry chełmskiej.

1693 r.                      Jan III utrzymuje wszystkie przywileje dla cerkwi św. Mikołaja i funduje szpital.

1722 r.                      August II potwierdza wszystkie dotychczasowe przywileje dane przez poprzedników.

1727 r.                      Potwierdzenie zmiany starosty (od 1705 r. Stanisław Potocki) Franciszka Salezego Potockiego.

na podstawie opracowania

 

Teresy Fabiańskiej-Żurawskiej "Hrubieszów - dzieje miasta i jego zabytków"

 

Bibloteka TRH, Tom 19, Hrubieszów 1993 r.