• TRH (0-84) 696 32 03
     

ks. bp Stanicław Staszic - Testament - TRH

Stanisław Staszic

Testament

W Imię Boga.

Mocno przekonany będac, że glównym przeznaczeniem cztowieka na tej ziemi jest, aby dobrze czynił ludziom, aby swoimi czynami starat się ulepszać los swoich bliźnich, los drugich ludzi, aby nawet usiłowat, by dobroczynne jego za życia czynów skutki uszcześliwiały jeszcze pokolenia nastepnych ludzi, ku dopełnieniu tego przeznaczenia dażyłem ciągle przez całe życie moje. W tym jedynym zamiarze, z stałą gospodarną oszczednością zbierałem majątek, który niniejszą ostatnią moją wolą, stosownie jak mi prawa tego dozwalają, tak rozporzadzam. Dobra moje dziedziczne - miasto Rubieszów i wszystkie należności: wsie, karczmy, młyny, stawy, lasy, folwarki, zgoła wszystko, co tę włość rubieszowską składa i jest moją prawą własnością, przeznaczam na uszczęśliwienie mieszkańców tej włości, uwalniając ich od wszelkich powinności, danin, robót, czyli pańszczyzny, nadając im grunta dziedzictwem, pod warunkiem zawarcia miedzy sobą Towarzystwa Rolniczego dla wspólnego ratowania się w nieszcześciach, stosownie do ustawy, temu stowarzyszeniu przeze mnie przepisanej a od wszystkich mieszkańców tej gminy zgodnie przyjetej i już przez Najjaśniejszego Mitościwego Pana łaskawie zatwierdzonej. [...]

Stanisław Staszic Testament