• TRH (0-84) 696 32 03
     

Ostatnia droga profesora - Biuletyn TRH

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że na kilka minut przed godziną ósmą rano w dniu 17 maja 2007 roku, przygotowując się do zajęć ze studentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zmarł prof. Wiktor Zin.
    Trudno i ciężko jest zamknąć w słowach życie Profesora, gdy dotkliwie odczuwamy Jego brak i niedawną jeszcze obecność.
    Profesor był człowiekiem wielkiego formatu, w sposób niezwykle silny związany ze swoim rodzinnym miastem Hrubieszowem i Ziemią Hrubieszowską, był naszym największym ambasadorem.
    Toteż zaraz po otrzymaniu tej smutnej przytłaczającej nas wszystkich wiadomości na gmachu Urzędu Miasta wywieszona została flaga miasta przykryta kirem. W stojącej przed Urzędem gablocie umieszczone zostało zdjęcie Profesora z informacją o Profesorze i Jego śmierci. Pod gablotą i Urzędem Miasta zaczęli gromadzić się mieszkańcy składający kwiaty i zapalając znicze. W Muzeum im ks. Stanisława Staszica, gdzie odbywały się wszystkie spotkania z Profesorem została wyłożona księga kondolencyjna.
    W środę 23 maja 2007 roku w Krakowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe o godzinie ll00 mszą świętą w Bazylice Mariackiej. Koncelebrowało ją 24 księży, w tym obaj hrubieszowscy dziekani ks. Kazimierz Gawlik iks. Andrzej Puzon, przewodniczył koncelebrze bp. Jan Szkodoń. W nabożeństwie obok najbliższej rodziny Profesora uczestniczyło wiele osobistości z władz centralnych, wojewódzkich, Prezydent Miasta Krakowa, rektorzy i profesorowie uniwersytetów, delegacja Kard. Stanisław Dziwisz nad trumną Profesora (fot. ze zbioru UM w Hrubieszowie).Jerzy Krzyżewski

Biuletyn TRH

2007 nr 1-4 (152-155)