• TRH (0-84) 696 32 03
     

ECHA WOJNY 1920 r. - HRUBIESZÓW - JOLANTA JANIEC

L ubelszczyzna w wojnie Polsko-Bolszewickiej" to tyluł konferencji zorganizowanej w dniach 27-28 listopada 2010 r. w Hrubieszowie. Organizatorami konferencji byli: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie.

    Konferencja rozpoczęła się wspólnym wyjazdem uczestników do Komarowa, gdzie oprócz niewątpliwych uroków krajoznawczych miejscowości mogli oni poczuć klimat minionych lat. Komarów od kilku lat niezmiennie przyciąga nie tylko militarystów rekonstrukcją słynnej bitwy kawaleryjskiej 1920 r. Obejrzenie pól bitewnych i części artystycznej nadało ducha historii konferencji, tak, źe po powrocie do Hrubieszowa uczestnicy mogli przejść do merytorycznych tematów.

    Konferencja odbywała się w gościnnych progach Hrubieszowskiego Domu Kultury. Zebranych przywitał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, po występie którego nastąpiło otwarcie konferencji przez prof. zw. dr hab. inź. Sławomira Partyckiego Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Następnie wystąpili: dr Krzysztof Grabczuk
- Marszałek Województwa Lubelskiego, Józef Kuropatwa - Starosta Hrubieszowski, Zbigniew Dolecki
- Burmistrz Hrubieszowa, dr Artur Sepoch - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Jerzy Krzyźewski - Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. Część merytoryczną rozpoczął dr Marek Sioma, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, referatem "Lubelszczyzna w wojnie polsko-bolszewickiej. Działania wojenne i postawy społeczeństwa". Kolejnym referentem był prof. dr hab. Robert Litwiński. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, który omówił "Bezpieczeństwo publiczne w województwie lubelskim w dobie najazdu bolszewickiego". Po przerwie kawowej głos zabrał dr Janusz Kłapeć, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, który przybliźył zagadnienie "Bitwa pod Komarowem. Ostateczna klęska wizji sowieckiej rewolucji w Europie". Następnie swój referat przedstawił dr Marek WoŸniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, tematem wystąpienia była "Wojna polsko-bolszewicka na LubelszczyŸnie w histografii polskiej. Ten bardzo intensywny dzień zakończyła dyskusja, po której uczestnicy udali się na uroczystą kolację.

    Drugi dzień konferencji rozpoczął się od złoźenia wieńca pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza i uroczystą mszą w kościele p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie, odprawioną przez ks. kanonika Waldemara Malinowskiego, kapelana Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, w intencji poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.

    Po mszy uczestnicy przeszli do Hrubieszowskiego Domu Kultury, gdzie referat przedstawił dr Grzegorz Figiel z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Lopacińskiego w Lublinie. Temat wystąpienia brzmiał: "Tajemnica mozyrskiej grupy - zwycięski bój pod Cycowem, 16 VII 1920 r." Kolejny prelegent - Stanisław Dąbrowski z Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa wspominał "Lubelskich harcerzy w walce o niepodległość i granice Rzeczpospolitej". Konferencję zamykało wystąpienie Jerzego Krzyźewskiego, prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, podczas którego omówił "Pięćdziesiąt lat działalności TRH". Spacer po Hrubieszowie był godnym zwieńczeniem tego wydarzenia.


Pomnik upamiętnijący bitwę pod Komarowem


Wójt Gminy Komarów pani
Wiesława Sieńkowska
wita uczestników konferencji


Konferencja 27-28 lis. 2010 r.
"Lubelszczyzna w wojnie polsko-bolszewickiej"
w Hrubieszowie


Konferencja 27-28 lis. 2010 r.
"Lubelszczyzna w wojnie polsko-bolszewickiej"
w Hrubieszowie


Uczestnicy konferencji w Hrubieszowie


Złożenie wieńców pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Hrubieszowie

(plac przy kościele parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie)JOLANTA JANIEC
ECHA WOJNY 1920 r.

Biuletyn TRH 2010 r. nr 1-4 (164-167)