HRUBIESZÓW "Starą Pocztówką Opisany" Jerzy Leopold Krzyżewski
Pocztówki Hrubieszowa
(Galeria Hrubieszowa #1)


Widok na kościół pw. Św. Mikołaja i cerkiew od ul. Podzamcze.


Kościół pw. Św. Mikołaja, budowany w latach 1763-1766 z fundacji Józefa Kuropatnickiego i jego żony Teresy Zuzanny z Kurdwanowskich.


Rynek wyd. Express, Warszawa.


Koszary 7 pułku ułanów oliwiopolskich (święto pułkowe w dniu 9 maja 1909 r.).


Fabryka Wolskiego i S-ka w Lublinie - Filia Hrubieszowska (fabryka maszyn i urządzeń rolniczych.


Widok na ul. Pańską przy której znajduje się cerkiew prawosławna w stylu bizancyjnym pw. Wniebowzięcia NMP (wznoszona 1873-1875 r.).


Widok na rzekę Huczwę z mostu przy ul Mostowej (Staszica).


Widok na rzekę Huczwę z mostu przy ul Mostowej (Staszica) pocztówka rosyjska wydana przez Chełmskie Prawosławne Bractwo Bogurodzicy.


"Dom Społeczny" im. Józefa Piłsudskiego (budowany 1930-1935 r.).
Pocztówki Hrubieszowa
(Galeria Hrubieszowa #2)


Rynek wyd. Express, Warszawa.


Koszary 7 pułku ułanów oliwiopolskich (święto pułkowe w dniu 9 maja 1909 r.).


Fabryka Wolskiego i S-ka w Lublinie - Filia Hrubieszowska (fabryka maszyn i urządzeń rolniczych.


Widok na ul. Pańską przy której znajduje się cerkiew prawosławna w stylu bizancyjnym pw. Wniebowzięcia NMP (wznoszona 1873-1875 r.).


Budynek Towarzystwa Gimnastycznego "SOKÓŁ", wybudowany w latach 30-tych XX w.


Rynek.


Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie (w środku: Powiatowy Inspektor Straży Pożarnych; Ksawery Kopczyński).


Rok 1935; Defilada Ochotniczej Straży Pożarnej przez ul.: 3-Maja, prowadzi: Wilhelm Greger.


Posiłek kursantów I stopnia Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.
Pocztówki Hrubieszowa
(Galeria Hrubieszowa #3)


Rynek w latach 20-tych.


Rok 1920; Sławęcin (okolice Hrubieszowa).


Dworek dr. Władysława Golakowskiego.


Gimnazjum Państwowe.


Syndykat Rolniczy "PŁUG" (w latach 1934-1936 mieszkał tu mjr. Henryk Dobrzeński "HUBAL" służący w 2 PSK).


Ul. 3-go Maja - tzw. "Schodki na Rogu Kozackim" (Pierzeja rynku).


Budynek Kasy Skarbowej, dawniej dworek rodziny Kiesewetterów (L. Kiesewetter 1845-1903 r.).


Starostwo, tzw. "Stare Starostwo".


Hotel: Deutsches Hotel in Hrubieschow (po wojnie Szkoła Krawiecka).
Pocztówki Hrubieszowa
(Galeria Hrubieszowa #4)


Ul. Kościelna.


Kościół św. Mikołaja.


Widok na początek ul. Lubelskiej podczas okupacji.


Widok na "Kozacki Róg" podczas okupacji.


Rynek podczas okupacji.


Dwór zw. Du Chateau (1791 r.), bo w 1848 r. nabył go Aleksander Du Chateau; ufundowany przez starostę: Franciszka Walezego Potockiego, i jego syna Stanisława.

JERZY LEOPOLD KRZYŻEWSKI ur. 19 kwietnia 1941 r. w Hrubieszowie, mieszkający w Hrubieszowie, i pragnący w nim pozostać, i aby spłacić dług zobowiązania wobec życzliwej społeczności miasta, jest sumiennym, wytrwałym i wciąż gorliwym animatorem życia lokalnej społeczności. Tak ukierunkowane działania wzięły się z faktu wychowania w rodzinie z tradycjami. Jako Patriota, rozumiany zarówno w szerszym znaczeniu jak i opisanym tu fakcie i człowiek dostrzegający potrzebę dobrej orientacji w historii Ojczyzny, w 1964 r. założył oddział PTTK, i z czasem, po życiu oddanym swojemu miastu, zostaje wybrany na Prezesa Towarzystwa Regionalnego w Hrubieszowie (było to w 1996 r.) w którym działał nie szczędząc sił przez 33 lata. Do innych ważnych funkcji spełnianych przez J. L. Krzyżewskiego trzeba doliczyć bycie Redaktorem naczelnym Biuletynu TRH.\n\nJako hobby zbiera np. pocztówki z Hrubieszowem, i jak każdy mądry człowiek, jest ciekawy świata, stąd lubowanie się w turystyce.\n\nCo wiedziałem przekazałem - Rafał Łepik.